Milieu

Het belang van het milieu moet in onze ogen een hoge prioriteit hebben. Om een steentje bij te dragen aan de toekomst van onze planeet, hebben wij meerdere certificaten die aantonen dat wij milieuvriendelijk te werk gaan tijdens onze veegservice.

Kwaliteitsmanagement – ISO 9001

Het ISO 9001-certificaat is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement.
Dit houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Zijn alle eisen in orde? Dan ontvangt een bedrijf het certificaat. Wij zijn dan ook trots op alle certificaten die wij tot nu toe hebben mogen ontvangen. Om dit te blijven waarborgen houdt het managementteam zich iedere dag bezig met het optimaliseren van de kwaliteit van onze producten, productieproces, diensten en onze organisatie.

Dit vertalen wij in:

 • Klantgericht werken en het juiste leiderschap.
 • Betrokkenheid van onze medewerkers.
 • Procesbenadering.
 • Systeembenadering van management.
 • Continue verbetering.
 • Besluitvorming op basis van feiten.
 • Win-win-situatie met leveranciers.

Milieumanagementsysteem – ISO 14001

Het ISO 14001-certificaat staat garant voor een doeltreffend milieubeheerssysteem dat bijdraagt tot de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu tegen de mogelijke inwerking van onze activiteiten, producten en diensten en tot het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu.

Beleidsverklaring

De werkzaamheden van Zegwaard Veegservice zijn gericht op het reinigen, het verwijderen, het vervangen, het ontstoppen, het met een camera inspecteren van sanitaire leidingen, rioleringen en waterzuivering technische voorzieningen, alsmede een veegservice en transportdienst inclusief het inzamelen en scheiden van residuen afkomstig van waterzuivering technische voorzieningen.

Doelstelling

Als directie is het aan ons om het beleid van ons bedrijf aan te geven ten aanzien van kwaliteit, arbo en milieu. Van ons wordt verwacht dat we aangeven dat we onze uiterste best zullen doen om onze opdrachtgevers tevredenstellen, waarbij we beheerst omgaan met kwaliteit, arbo en milieu. We moeten aangeven dat onze activiteiten zo worden uitgevoerd dat hierbij persoonlijk letsel, materiële schade alsook schade/ verontreiniging aan het milieu en de omgeving worden voorkomen. En uiteraard dat we streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu. En niet geheel onlogisch om aan te geven is dat we hierbij de geldende wet- en regelgeving in acht nemen. Om dit allemaal te kunnen realiseren moeten we hiervoor alle noodzakelijke middelen beschikbaar stellen.

Uitvoering en educatie

Een goede basis is vereist om te komen tot een optimale dienstverlening en een tevreden opdrachtgever. Op de eerste plaats geldt hierbij dat de opdrachten m.b.t. veegservice zo snel en efficiënt mogelijk verlopen. Hiervoor hebben wij dan ook onze 24-uurs service. Daarnaast stellen wij ons proactief en coöperatieve op om veegservice op milieuvriendelijke, duurzame en economisch verantwoorde wijze te realiseren. Onze medewerkers worden daarbij voortdurend voorgelicht en opgeleid om het milieubewustzijn te vergroten.

Toezicht en controle

Om bovenstaande uitgangspunten te waarborgen heeft de directie een bedrijfsleider (tevens KAM-coördinator) aangesteld die naast de verantwoordelijkheid voor de operationele en commerciële organisatie tevens optreedt als verantwoordelijke voor de bovengenoemde uitgangspunten en verankering van het KAM-systeem in de dagelijkse praktijk.

Resultaat en uitwerking

Het implementatieniveau en opvolging van de doelstellingen wordt jaarlijks beoordeeld door de bedrijfsleider, waarna indien noodzakelijk een hernieuwde doelstelling opgesteld zal worden.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons enorm belangrijk en ook een dagelijkse activiteit. Door innovatieve oplossingen te hanteren, bewuster om te gaan met de natuur, respectvol om te gaan met mensen én onze impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken, brengen we onze betrokkenheid dag na dag in de praktijk.

Bij duurzame ontwikkeling gaat het om een afweging tussen sociale, ecologische en economische belangen, de zogenaamde triple P’s: people, planet en profit. Rekening houdend met de gevolgen voor de volgende generaties en andere plaatsen op de wereld. Hieronder staat omschreven hoe Zegwaard Veegservice om gaat met de triple P’s.

People

Zegwaard Veegservice heeft de ontwikkeling van haar personeel hoog in het vaandel staan. Tevens streven wij naar veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het coachen en trainen van personeel is inmiddels niet meer weg te denken uit onze organisatie. Met gepaste trots kunnen wij u melden dat alle servicemonteurs van Zegwaard Veegservice de cursus Communicatie met succes hebben afgerond en het certificaat ‘Klantgericht Communiceren’ hebben behaald. Daarnaast ontvangen zowel onze binnen- als buitendienst medewerkers trainingen op het gebied van commerciële vaardigheden. Bij Zegwaard Veegservice zijn wij ervan overtuigd dat het opleiden van personeel leidt tot waarborging continuïteit, verhoging kwaliteit, persoonlijke ontwikkeling medewerkers en verhoging motivatie en tevredenheid medewerkers. Hierdoor ontstaat er een extra binding tussen medewerker en organisatie.

Planet

Via ons “minorplanet” systeem zijn we in staat geweest de uitstoot van uitlaatgassen terug te dringen door vermindering van het aantal gereden kilometers. Dit doen we op permanente basis. Voor wat de uitstoot van uitlaatgassen betreft voldoet Zegwaard Veegservice aan de Euro-4 norm. De Euro-4 norm betekent een halvering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. De bestel- en servicewagens die sinds 2009 aangeschaft zijn beantwoorden aan de hoogste milieunormen, inclusief roetfilters.

Profit

Onze pro-actieve instelling voorkomt problemen in de toekomst. Achter een verstopping schuilt vaak een niet-zichtbare aanleiding. Onze servicemonteurs zijn opgeleid om deze ongemakken op te sporen en te verhelpen. Door een goede adequate oplossing stijgt de bewonerstevredenheid en dienen er in de toekomst minder handelingen en inspanningen verricht te worden. Met effectief werken valt veel winst te behalen.

Veegservice nodig?
Neem contact op!

Vestiging Delft
015 262 61 61

 • Actief in heel Nederland
 • Geavanceerd veegmateriaal
 • Flexibele service
 • Gecertificeerde afvoerder
Zegwaard ISO 9007 ISO 14001 VCA SCL-trede-2-wit